AMVJ websites


Organisatie

AMVJ is een maatschappelijke organisatie die zich sinds 1918 richt op zowel sportieve als op sociaal-culturele activiteiten. Na de grote reorganisatie van AMVJ Amsterdam in 1981 bleef de missie onveranderd, maar werd wel de structuur van ‘de AMVJ’ transparanter gemaakt en de verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten vooral op die plaatsen gelegd waar ze thuishoren. Daartoe werden in dat jaar tegelijkertijd de stichting AMVJ Beheer, de stichting AMVJ Fonds, de vereniging AMVJ Sport en de stichting AMVJ Sportcentrum opgericht.

AMVJ Beheer

De stichting AMVJ Beheer heeft tot taak het vermogen te beheren en uitkeringen mogelijk te maken aan AMVJ Fonds en AMVJ Sport ter ondersteuning van hun respectievelijke activiteiten. Tevens vormt AMVJ Beheer een algemeen platform waar AMVJ Fonds en AMVJ Sport elkaar kunnen ontmoeten en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. In het bijzonder waar het gaat om mogelijke nieuwe gezamenlijke initiatieven

AMVJ Fonds

De sociaal-culturele activiteiten zijn ondergebracht in de stichting AMVJ Fonds die zich ten doel stelt de participatie van Amsterdamse jongeren, voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is, te bevorderen.

AMVJ Sport

  • AMVJ Voetbal
  • AMVJ Hockey
  • AMVJ Tennis
  • AMVJ Tafeltennis
  • AMVJ Basketbal
  • AMVJ Volleybal
  • AMVJ Schaatsen
  • AMVJ Golf

Binnen het gemeenschappelijk verband van AMVJ Sport functioneren de sportverenigingen verder overigens zelfstandig.

AMVJ Sportcentrum

Het beheer en de exploitatie van de accommodatie en de faciliteiten op Sportpark Het Loopveld, waar AMVJ Voetbal, Hockey, Tennis en Tafeltennis gehuisvest zijn, is ten behoeve van deze sportclubs ondergebracht in de stichting AMVJ Sportcentrum.

Doelstelling en missie

De centrale doelstelling van AMVJ als geheel en van haar stichtingen en verenigingen afzonderlijk is het bewaken en uitdragen van de karakteristieke identiteit en het gedachtegoed van AMVJ, zoals die vanaf de oprichting in 1918 tot op de dag van vandaag zijn vorm heeft gekregen. De missie daarbij is sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten in Amsterdam en omgeving te blijven bevorderen.