Vacature


Hans de Witt


Monique Knaap


Coos van Meurs


Bea van Rooy


AMVJ websites
Foto's van het festival tgv 100 jarig bestaan AMVJ

Klik hier voor foto's van het festival tgv 100 jarig bestaan AMVJ.

Er opent zich een nieuw venster in uw browser.
Tevens kunt u de andere albums van AMVJ bekijken, waaronder de receptie op 16 november tgv het 100-jarig bestaan van AMVJ.

Wanneer mensen een foto niet geplaatst willen hebben, zal deze op verzoek verwijderd worden.


AMVJ Beheer

De stichting AMVJ Beheer is in december 1981 opgericht na een grote reorganisatie bij AMVJ Amsterdam. Deze reorganisatie had tot doel de structuur van ‘de AMVJ’ transparanter te maken en de verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten van AMVJ primair te leggen op die plaatsen waar ze thuishoren. Naast AMVJ Beheer werden daartoe tegelijkertijd de stichting AMVJ Fonds, de vereniging AMVJ Sport en de stichting AMVJ Sportcentrum opgericht.

Doelstelling

AMVJ Beheer stelt zich ten doel:

Bestuur

De structuur van de organisatie en de doelstelling van AMVJ Beheer vinden hun afspiegeling in de samenstelling van het bestuur, dat bestaat uit twee vertegenwoordigers van AMVJ Fonds, twee van AMVJ Sport, en een tweetal onafhankelijke leden. De twee onafhankelijke leden vormen tevens het dagelijks bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur van AMVJ Beheer uit de volgende personen:

Contactadres: secretariaat@amvjfonds.nl