Oprichtingsakte 1918 

AMVJ websites

AMVJ Fonds: SummerjamAMVJ Sportcentrum


Welkom bij AMVJ

Welkom op de homepage van AMVJ, de virtuele variant van ons voormalig Centraal Gebouw aan het Leidsebosje in Amsterdam. Geen monumentale draaideur, maar een kersverse portal geeft nu directe toegang tot alles dat AMVJ te bieden heeft. En dat is nog altijd heel veel. Opgericht in 1918 met als doel de verstandelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongemannen te bevorderen, voldoet AMVJ ook vandaag de dag nog volop aan haar oorspronkelijke doelstellingen, al worden die inmiddels wat anders verwoord. De huidige ambities van AMVJ worden geconcretiseerd door de stichting AMVJ Fonds en de vereniging AMVJ Sport. Het AMVJ Fonds bevordert de deelname aan het maatschappelijk en cultureel verkeer van met name achterstandsjongeren. Zij doet dit door in meer en mindere mate te participeren in tal van sociaal-culturele projecten in Amsterdam. AMVJ Sport is een koepelvereniging voor een achttal sportclubs in Amsterdam en Amstelveen met in totaal bijna 3.000 sporters.

De activiteiten van AMVJ Fonds en AMVJ Sport worden financieel mede ondersteund door de stichting AMVJ Beheer, die hiervoor de benodigde middelen vrijmaakt uit het rendement op door haar beheerd vermogen. Dit eigen kapitaal ontstond deels door de verkoop van het recreatiepark De Paalberg in Ermelo, maar vooral door de verkoop, al in de jaren zeventig, van het Centraal Gebouw aan het Leidsebosje/Stadhouderskade (nu NH hotel Amsterdam Centre).

Na vernieuwbouw van het uit 1976 daterende clubhuis op sportpark Het Loopveld, beschikt AMVJ sinds januari 2008 over een volledig eigentijds honk voor de inmiddels vier sportverenigingen aldaar: het AMVJ Sportcentrum, beheerd en geëxploiteerd door de gelijknamige stichting. Zo blijft AMVJ bouwen, aan nieuwe accommodaties en aan nieuwe relaties. Werkend aan maatschappelijk, recreatief en sportief welzijn. Allang niet meer alleen voor de jongemannen van weleer. Het AMVJ van vandaag staat open voor iedereen, voor jonge, oude en nieuwe Nederlanders dus. Vanuit een humane grondhouding. Soms kritisch, soms een tikje eigenzinnig ook.


[www.itwebservice.nl]