Adres

AMVJ Sportcentrum
Sportpark Het Loopveld
Aanloop 2, 1183 SZ, Amstelveen
020 - 6457248

 

Sportcentrum clubs


Fotogalerie


Sloop en bouw clubhuis


Opening clubhuis 2008
AMVJ websites

 

AMVJ Sportcentrum Nieuws

Oplaadkameraad in de kantine
Vanaf 12 februari is het mogelijk om via een zgn. oplaadkameraad je smartphone op een veilige manier op te laden.
Op het door SIMPEL gesponsorde apparaat wordt aangegeven hoe e.e.a. werkt.


Verbouwing kantine
In januari hebben een aantal jonge voetballers, geholpen door voetbalmoeders en vaders, de muur tussen de kantine en de voormalige bestuurskamer verwijderd (veel dank hiervoor).
Het is de bedoeling dat de bestuursvergaderingen in het vervolg op de 2e verdieping plaats vinden in de voormalige dienstwoning.


Glasvezel
In de loop van 2016 hebben de Stichting AMVJ sportcentrum, de verenigingen VVV en RAP en Stadsdeel-Zuid gezamenlijk besloten tot de aanleg van een glasvezel netwerk. Door de specifieke ligging van sportpark Het Loopveld kon geen gebruik gemaakt worden van de diensten van de reguliere aanbieders van glasvezel zoals KPN en Ziggo, maar is een overeenkomst gesloten met een particuliere onderneming (IPVisie).

Op 30 juni 2016 is het glasvezelnetwerk in het AMVJ clubhuis aangesloten.
In het clubhuis, en op het boven en beneden terras zijn wifi-accespoints geïnstalleerd. Hierdoor hebben leden en bezoekers in en rond het clubhuis gratis en zonder wachtwoord toegang tot AMVJ Wifi. (AMVJ Gast). Voor specifieke toepassingen van de verenigingen is daarnaast een afzonderlijk netwerk ingesteld (AMVJ Bestuur).

Het veilige stabiele internet via glasvezel maakt het ook mogelijk om op een cashless kantine over te gaan.


Kantine
Vanaf 1 juli 2017 heeft de stichting de exploitatie van de kantine in eigen beheer. De kantine beschikt over een professionele keuken met alle mogelijkheden voor een modern aanbod. De Kantinecommissie legt binnenkort de laatste hand aan een definitief inrichtingsvoorstel voor de kantine. Inmiddels is de voormalige bestuurskamer bij de kantine getrokken en zijn wanden en plafond in de kantine opnieuw geschilderd. Parallel daaraan is ook het balkonterras aangepakt. Op een deel van dit terras zijn de banken langs de balustrade, mede om veiligheidsredenen verwijderd en aan de noordkant is in overleg met het hockeybestuur gekozen voor een andere inrichting met meer staplaatsen.

Na verwachting zal binnenkort de nieuwe Drank-en horecawetvergunning worden afgegeven. Nieuw daarbij is dat voor het, nog in te richten, beneden terras, een terrasvergunning wordt verleend.


Zonnepanelen
Vanaf augustus 2017 beschikt het sportcentrum over 119 zonnepanelen met een capaciteit van 310Wp. Vanaf deze dag produceren we onze eigen elektriciteit. Zie onderstaand nieuwsbericht. Met de plaatsing van de zonnepanelen leveren we als AMVJ Sportcentrum een bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot en tegelijkertijd dragen de zonnepanelen, mede door de SDE+ subsidie, bij aan een verlaging van onze kosten aan elektriciteit.

Via onderstaande link kunt u dagelijks de hoeveelheid opgewekte KwH's bekijken. http://kiosk.sportiefopgewekt.nl/amvj

AMVJ 100 jaar
AMVJ is 100 jaar geleden begonnen als een vooruitstrevende sociale beweging in Amsterdam die nieuwkomers een plek wilde geven en hen de mogelijkheid bood om anderen te ontmoeten. AMVJ Fonds en AMVJ Sport willen samen hun eeuwfeest vieren met een groot sport- en cultuurfestival op 14-15 juli op het sportpark Het Loopveld. We werken aan een tweedaags festival vol sport- en cultuuractiviteiten voor alle leeftijden, omlijst door optredens op twee podia en met eet- en drinktentjes op het terrein. Het AMVJ-festival zal in het teken staan van verbinding tussen Amsterdam toen en Amsterdam nu. Old Amsterdam verbinden met New Amsterdam.

Iedereen is er welkom. De leden van de AMVJ-sportverenigingen, iedereen die betrokken is geweest bij de door AMVJ Fonds gefinancierde projecten, maar ook buurtbewoners en andere belangstellenden.

Alle sportverenigingen zullen zich op het festival presenteren met een eigen activiteit. Maar ook het AMVJ Fonds wil graag laten zien waar het voor staat en welke mooie initiatieven door ons worden ondersteund. Een unieke mogelijkheid om AMVJ en haar sporten aan een breed publiek te tonen. Het idee is om op vrijdag 13 juli een sportprogramma aan te bieden aan basisschoolleerlingen (6,7 en 8e groep) waarbij de 8 door AMVJ aangeboden sporten op een leuke en uitdagende manier worden aangeboden. Dit programma wordt aangevuld met een aantal activiteiten van meer culturele aard, waarbij waar mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de aanwezige infrastructuur voor het festival op 15 juli. Binnen deze globale opzet is nog veel ruimte om eigen inbreng te leveren.

Op 15 juli zou dit sportieve aanbod, al of niet in een aangepaste vorm, ook beschikbaar zijn voor de bezoekers van het festival (leden, familieleden, overige bezoekers).

Al met al biedt het festival een unieke mogelijkheid om AMVJ en haar sporten aan een breed publiek te tonen.

Wat is er op korte termijn nodig? We zoeken op korte termijn AMVJ-leden die mee willen denken en werken aan de invulling en organisatie van het , sportieve deel, van het festival.

Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname of nadere informatie melden bij Coos van Meurs: voorzittersport@amvj.nl of bij de voorzitter van de verschillende sportverenigingen.


--


--